Technologie

Naše zkušenosti z velkých projektů v Čechách, na Slovensku a Polsku umíme využít při hledání optimálního řešení návrhu a průběhu Vaší stavby.

Umíme pro vás vymyslet, navrhnout nebo zkontrolovat technologie potřebné pro vaši stavbu – bednění, dočasné podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce pro výsun nebo zvedání konstrukcí. Navrhneme a posoudíme optimální postup výstavby, založení nebo pažení vašich konstrukcí a umíme připravit montážní dokumentace a POV staveb libovolného rozsahu.

Zabýváme se statickými posudky všech typů konstrukcí pro výstavbu mostů včetně posouzení jednotlivých stavebních stádií.Pro Vaši stavbu monolitického betonového mostu nebo montáž ocelového mostu Vám navrhneme a dodáme podpěrnou konstrukci POLO – ocelovou provizorní konstrukci značné únosnosti a variability rozměrů.

Reference