Asistence

Víme, na co si dát pozor a co si ohlídat.

Úzce spolupracujeme se zhotovitelem stavby. Jsme schopni v průběhu přípravy a realizace stavby pro vás navrhnout a zajistit ekonomicky a technicky výhodné řešení pro vaši stavbu. Upozorníme vás na možné problémové části stavby, doporučíme podrobnost, případně optimalizaci harmonogramu. Pomůžeme vám s administrativou, jak z hlediska změnových listů, claimů, realizace, vkládání dokumentů do Datového skladu stavby, tak i s vyhotovením závěrečné zprávy staveb, kompletací dokladů a podkladů pro dokončení stavby.

Než začnete stavět

V průběhu realizační přípravy vám pomůžeme s vytvořením a optimalizací harmonogramu a finančního plánu dle metodiky MD, zkontrolujeme dokumentace a navrhneme optimalizace, nalezneme rozdíly v projektové dokumentaci a rozpočtu.

 • Kontrolou časové posloupnosti
 • Optimalizací časových rezerv
 • Stanovením kritické cesty a klíčových milníků
 • Kontrolou provedení a úplností zadávací dokumentace
 • Návrhem, kompletací a konzultací dodatečných informací

Stavba v plném proudu

V průběhu realizace stavby vám pomůžeme s administrativou. Pomůžeme vám s oficiální komunikací s Objednatelem. Navrhneme vám optimální postup a komunikaci při vzniklých změnách stavby. Zpracujeme za vás návrh změn během výstavby v souladu se smlouvou a platnou legislativou. Navrhneme vám optimální postup při nároku claimů. Pohlídáme vám časové lhůty a povinnosti v průběhu realizace stavby.

 • Zpracování návrhu změn v souladu s platnou legislativou a smluvními dohodami
 • Zdůvodnění změn včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich řádné opodstatnění
 • Koordinace dodržování lhůt časově závislých událostí a povinností
 • Vytvoření harmonogramu nebo finančního plánu dle požadavků investora a výstupních formátů — XC4, aktualizace dle průběhu stavby
 • Konzultační činnost při tvorbě nároku zhotovitele – návrhy ZBV nebo Claimů
 • Pomoc při importu dat do Datového skladu stavby

Konec stavby

Dokončením stavebních prací to nekončí, pomůžeme vám s kompletací dokladů a podkladů pro dokončení stavby, vytvoříme závěrečnou zprávu stavby. Dořešíme za vás změnové listy a claimy tak, aby jste byly schopni uplatnit všechna finanční nároky.

 • Závěrečné zprávy staveb, kompletace dokladů a podkladů pro ukončení stavby
 • Vypořádání nároků a ZBV zhotovitele

Reference